STANDAARD UITVOERING

Volledig toestel, bedrijfsklaar en omvattende :

 • Aerotherm op aardgas met gesloten verbrandingskamer.
 • Specifieke modulerende prémix brander.
 • Aanduidingslampen op de voorkant van het toestel om de aanwezigheid van stroom, de veiligheid alsook de vlamdetectie, aanduidt.
 • Elektronische ontsteking met vlamcontrole door ionisatie. 
 • Modulerende motor voor de brander.
 • Fan-limit met supplementaire veiligheidsuitschakelaar (cut-out) met manuele herbewapening.
 • Elektrische aansluitdoos.
 • Terugname : langs de achterkant, met een helicoïdale ventilator.
 • Pulsie : Langs de voorkant met enkele deflectie rooster.
 • Afvoer van de verbrandingsgassen en opname van de verbrandingslucht via twee aparte moffen achetraan.

OPTIES

REGULATIE.

TA :
Waterdichte IP 54 ruimtethermostaat, robuust en nauwkeurig, ideaal voor plaatsing in industriële lokalen.
Regelbereik van 0°C tot 40°C.
Deze thermostaat kan gebruikt worden met alle modellen van toestellen, en is voorzien om één toestel te sturen met directe aansluiting.

POT :
Potentiometer 10K te plaatsen op menshoogte om het vermogen van de aerotherm manueel in te stellen tussen 70% en 100%.
Deze wordt aangesloten in de plaats van de bestaande potentiometer.

ET CONTROL :
Sturingskast die tot 16 toestellen kan bedienen, verspreid in 1 à 4 zones.
Alle functies zijn toegankelijk via de toetsen op de voorkant, de lampen duiden de werkingsmodus aan en het LCD scherm laat toe om de verschillende temperaturen en parameters van de sturingskast te raadplegen en in te stellen.
Elke zone moet voorzien worden van een temperatuursonde binnenin en een buitensonde kan aangesloten worden op de bedieningskast, om beter de noden aan verwarming in het lokaal te vervroegen.
Regelbereik van -10°C tot 50°C.
De sturingskast houdt devolgende functies in :

 • Chronothermostaat, met programmatie dag / nacht / week-end per zone.
 • De automatische modulatie van het vermogen van het toestel in functie van het verschil tussen de gevraagde temperatuur en de opgemeten temperatuur.
 • Drie regelbare werkingstemperaturen per zone : comfort, verlaagd en vorstvrij.
 • Keuze van de werking tussen winterstand ( = verwarming ) en zomerstand ( = enkel ventilatie ).
 • Een instelbare uitgangsrelais.
 • Een werkingsmarge voor het behoud van het horloge en de instellingen gedurende 200 uren.
 • Het toetsenbord kan vergrendeld worden om wijzigingen van de instellingen te vermijden. In dit geval blijft enkele de reset actief.
 • Een optimalisatie van de werkingsmodus : Dank zij deze functie is het mogelijk om de gewenste temperatuur op het ingestelde tijdstip te bekomen, en zo wezenlijk de energie verliezen te verlagen. Dit is het resultaat van een constante controle van de omgevingstemperatuur in elke zone, van de ingestelde temperatuur door de gebruiker per zone, van de thermische verhoging in °C / uur van de installatie en van de buitentemperatuur. Op deze manier kan het systeem de opwarmingsperiode instellen en eventueel aanpassen om het lokaal op de gewenste temperatuur te brengen.
 • Uurteller die U de totale werkingstijd van het geheel aanduidt.
 • Vakantie functie, die het horloge overbrugt gedurende een op voorhand ingestelde periode.
 • Verschillende niveaus voor de beveiliging van de parameters op basis van "gebruiker" en "installateur" paswoorden.
 • Aanduiding van de alarmen en reset op afstand.
 • Aanduiding en aanpassing van de parameters van alle aangesloten toestellen.
 • Aanduiding van de werkingsfase van elk toestel en van elke zone.

De maximale lengte van de kabel tussen de bedieningskast en het laatste toestel van de reeks bedraagt 300 m. Alle aansluitingen gebeuren in "série".

SI :
Deze sonde wordt gebruikt om de luchttemperatuur op te meten van het lokaal waarin hij geplaatst wordt. Om een betere opmeting te bekomen van de omgevingslucht bevindt de zone zich achter een beschermraster in aluminium, wat haar beveiligd tegen elektromagnetische golven afkomstig van elementen die ofwel warmte of koude uitstralen. Deze rooster beschermt tevens de sonde.

SI C :
Deze sonde met bedieningssleutel wordt gebruikt om de luchttemperatuur op te meten van het lokaal waarin hij geplaatst wordt. Om een betere opmeting te bekomen van de omgevingslucht bevindt de zone zich achter een beschermraster in aluminium, wat haar beveiligd tegen elektromagnetische golven afkomstig van elementen die ofwel warmte of koude uitstralen. Deze rooster beschermt tevens de sonde.
Deze sonde maakt het mogelijk om de werkingswijze te kiezen van de zone waarin de sonde geplaatst is, dank zij een uitneembare bedieningssleutel :

 • AUTO : De aerothermen in de zone werken automatisch, op basis van de temperaturen en de ingestelde tijdsinstellingen in de ET CONTROL.
 • ON : De aerothermen in de zone werken continu op basis van de comfort temperatuur ingesteld in de ET CONTROL.
 • OFF : De aerothermen in de zone werken continu op basis van de vorstvrij temperatuur ingesteld in de ET CONTROL.

SE :
Deze sonde wordt gebruikt om de temperatuur buitenuit op te meten, om de optimalisatie van de werkinsmodus van de ET CONTROL te kunnen uitvoeren. Deze sonde, speciaal ontworpen om buiten geplaatst te worden, bevindt zich in een waterdichte pvc doos met een dichtheidsgraad IP 55.

CCT :
Bedieningskast met ruimtethermostaat, reset knop en hoofdschakelaar.

CCV :
Bedieningskast om de ventilatie te gebruiken gedurende de zomer.

STUWING

DD :
Bijkomende verticale lamellen voor het verwezenlijken van dubbele deflectie roosters, met afzonderlijke instelbare lamellen.

MONTAGE / VASTHECHTING

SP ET :
Regelbare muursteun, zowel in de breedte, van 768 tot 1.609 mm, als in de diepte, van 1.000 tot 1.300 mm.
Dit laat U toe om de aerotherm verder af / dichter bij de muur te plaatsen in functie van de dikte van deze laatste en van de aanwezige elementen.

DIVERSEN

BOX "A" :
Omkasting, te plaatsen rond de turbine van de toestellen van de reeks ET T. Deze omkasting maakt het mogelijk om het toestel aan te sluiten op een aanzuigkanaal, een filter cassette, een manuele of gemotoriseerde luchtklep alsook een doorlaatcontrole.

BOX "B" :
Omkasting, te plaatsen rond de turbine van de toestellen van de reeks ET T. Deze omkasting maakt het mogelijk om het toestel aan te sluiten op 2 aanzuigkanalen, 2 filter cassettes, 2 manuele of gemotoriseerde luchtkleppen alsook een doorlaatcontrole.
Deze omkasting werd ontworpen om een mengeling van de omgevinslcht met buitenlucht te verwezenlijken.

CE :
Doorlaatcontrole, gemonteerd op één van de BOX met een set meetpunten aangesloten op de printplaat. Deze laatste sluit de brander af wanneer de luchtfilter te vuil is om een goede afkoeling van het geheel verbrandingskamer / buizenwarmtewisselaar, te verzekeren.

Levering : In uw werkplaatsen of op de werf met vrachtwagen. Het afladen is inbegrepen maar geen enkele plaatszetting op de grond is voorzien, het is dus absoluut noodzakelijk, in geval van levering op de werf, dat uw afgevaardigden aanwezig zijn.